NORMCheck / Zorgsector

HKZ Certificaat

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat uw instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.